Ngày 30.05.2018: Qua đau khổ tới vinh quang

 

Tin mừng theo thánh Mác cô: Mc 10, 32-45.

Khi ấy, các môn đệ và Chúa Giêsu lên đường đi Giêrusalem, Chúa Giêsu dẫn đầu đi trước họ, và các ông hết sức bỡ ngỡ, những người theo sau thì sợ hãi. Người gọi mười hai ông lại gần và nói cho các ông biết những gì sẽ xẩy đến cho Người: “Giờ đây chúng ta lên Giêrusalem và Con Người sẽ bị nộp cho các thượng tế, các luật sĩ và các kỳ lão. Họ sẽ kết án tử hình Người và nộp Người cho dân ngoại. Họ sẽ nhạo cười Người, phỉ nhổ vào Người, đánh đòn và giết Người, và ngày thứ ba Người sẽ sống lại”.

QUA ĐAU KHỔ TỚI VINH QUANG

Nếu cuộc đời của Kitô hữu là hành trình lên Giêrusalem cùng với thầy Giêsu thì hôn nhân Kitô giáo cũng là hành trình, nơi đó, đôi bạn cùng nhau và cùng với Thầy Giêsu tiến lên Giêrusalem. Đôi bạn không chỉ tiến lên cùng với thầy Giêsu mà còn là người dẫn người khác bước vào hành trình Giêrusalem cùng với thầy Giêsu, khởi đầu từ chính những đứa con và người thân trong gia đình mình. Đó là một hành trình trở về để hiểu mình là ai và thuộc về ai. Hành trình đó dẫn tới hạnh phúc vĩnh cửu là Giêrusalem trên trời.

Lạy Chúa, xin cho mỗi người chúng con không nản bước trên hành trình tiến về Giêrusalem thiên quốc dẫu cho đời chập trùng trông gai.