Ngày 27.7.2022: Vinh quang tột độ của Nước Trời

 

Tin Mừng theo thánh Mát-thêu: Mt 13, 44-46

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: “Nước trời giống như kho tàng chôn giấu trong ruộng, người kia tìm được, vội chôn vùi xuống, vui mừng trở về bán tất cả những gì anh có mà mua thửa ruộng ấy. Nước trời cũng giống như người buôn nọ đi tìm ngọc quý. Tìm được một viên ngọc quý, anh trở về bán mọi của cải mà mua viên ngọc ấy.

Ngày 27.7.2022: Vinh quang tột độ của Nước Trời

VINH QUANG TỘT ĐỘ CỦA NƯỚC TRỜI

Đức Giêsu nói về Nước Trời bằng hình ảnh “kho tàng chôn trong ruộng” và “viên ngọc quý.” Cả hai đều rất có giá trị, đến nỗi người buôn sẵn sàng đánh đổi mọi thứ mình có thể mua cho được. Hai lần cụm từ “trở về bán tất cả” cho thấy vinh quang tột độ của Nước Trời, không gì ở trần gian sánh nổi.

Nước Trời của Đức Giêsu cũng chính là hạnh phúc vĩnh cửu, một nơi không còn đau khổ, chết chóc hay chia lìa. Nước ấy đã được chính Chúa chứng thực, và con đường đạt tới nó nằm ở giáo huấn của Tin Mừng. Liệu chúng ta có đón nhận và sống Tin Mừng như là con đường dẫn mình đến khó tàng vô giá ấy?