Ngày 27.4.2021: Sống đời chứng tá của mình

 

Tin mừng theo Thánh Gioan: Ga 10, 22-30

Khi ấy, người ta mừng lễ Cung Hiến tại Giêrusalem. Bấy giờ là mùa đông. Chúa Giêsu đi bách bộ tại đền thờ, dưới cửa Salômôn. Người Do-thái vây quanh Người và nói: “Ông còn để chúng tôi thắc mắc cho đến bao giờ? Nếu ông là Ðức Kitô, thì xin ông nói rõ cho chúng tôi biết”. Chúa Giêsu đáp: “Tôi đã nói với các ông mà các ông không tin. Những việc Tôi làm nhân danh Cha Tôi, làm chứng về Tôi. Nhưng các ông không tin, vì các ông không thuộc về đàn chiên tôi. Chiên Tôi thì nghe tiếng Tôi, Tôi biết chúng và chúng theo Tôi. Tôi cho chúng được sống đời đời, chúng sẽ không bao giờ hư mất, và không ai có thể cướp được chúng khỏi tay Tôi. Ðiều mà Cha Tôi ban cho Tôi, thì cao trọng hơn tất cả, và không ai có thể cướp được khỏi tay Cha Tôi. Tôi và Cha Tôi là một”.

SỐNG ĐỜI CHỨNG TÁ CỦA MÌNH

Chúa Giêsu là chủ chiên và Người biết rõ từng con. Không những biết rõ mà còn để mùi chiên vương trên mình. Người đã nên một với chiên như nên một với Cha khi đón nhận hết thảy những gì là của chiên, và chấp nhận hy sinh cả mạng sống vì chiên, để tẩy trừ tội lỗi và cứu vớt đoàn chiên của mình. Người dẫn chiên về cùng Cha là cội nguồn sự sống để cho chiên được sống đời đời. Quả là ân phúc khi chúng ta được Chúa Giêsu làm chủ chiên. Chúng ta cầu nguyện cho mỗi người, dù ở cương vị nào, bậc sống nào, biết noi theo gương mục tử Giêsu để sống đời chứng tá của mình trong trách nhiệm với tha nhân.