Ngày 27.10.2018: Đổi mới suy nghĩ và hành vi của mình

 

Tin mừng theo thánh Luca: Lc 13, 1-9.

Khi ấy, có những kẻ thuật lại cho Chúa Giêsu về việc quan Philatô giết mấy người Galilê, làm cho máu họ hoà lẫn với máu các vật họ tế sinh.

Người lên tiếng bảo: “Các ngươi tưởng rằng mấy người xứ Galilê đó bị ngược đãi như vậy là những người tội lỗi hơn tất cả những người khác ở xứ Galilê ư? Ta bảo các ngươi: không phải thế. Nhưng nếu các ngươi không ăn năn hối cải, thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị huỷ diệt như vậy.

Cũng như mười tám người bị tháp Silôe đổ xuống đè chết, các ngươi tưởng họ tội lỗi hơn những người khác ở Giêrusalem ư? Ta bảo các ngươi: không phải thế; nhưng nếu các ngươi không ăn năn hối cải, thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị huỷ diệt như vậy”.

 

ĐỔI MỚI SUY NGHĨ VÀ HÀNH VI CỦA MÌNH

Lắm khi trong cuộc sống, chúng ta cũng gặp những hoàn cảnh xảy ra như trong bài Tin mừng hôm nay: thấy người này, người kia gặp hoạn nạn, rồi kết luận thẳng thừng: do Chúa phạt, hay do họ đáng bị như vậy.

Cách hành xử hôm nay của Đức Giêsu nhắc nhở chúng ta đừng xét đoán ai cả, vì chỉ có Thiên Chúa mới là Đấng xét xử. Còn chúng ta, tốt nhất hãy luôn soi xét chính mình, kiểm điểm bản thân để luôn biết hoán cải, đổi mới suy nghĩ, lời nói, hành vi của mình theo đường lối của Thiên Chúa.