Ngày 27.02.2021: Chúa là Đấng hoàn thiện

 

Tin mừng theo Thánh Mátthêu: Mt 5, 43-48

Khi ấy, Chúa phán cùng các môn đệ rằng: “Các con đã nghe dạy: Ngươi hãy yêu thân nhân, và hãy thù ghét địch thù. Còn Ta, Ta bảo các con: Hãy yêu thương thù địch và làm ơn cho những kẻ ghét các con; hãy cầu nguyện cho những ai bắt bớ và nguyền rủa các con, để như vậy các con nên con cái của Cha các con, Ðấng ngự trên trời: Người khiến mặt trời mọc lên cho người lành kẻ dữ, và cho mưa xuống trên người liêm khiết và kẻ bất lương. Vì nếu các con yêu thương những ai mến trọng các con, thì các con được công phúc gì? Các người thu thuế không làm như thế ư? Nếu các con chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì các con đâu có làm chi hơn? Những người ngoại giáo không làm thế ư? Vậy các con hãy nên hoàn hảo như Cha các con trên trời là Ðấng hoàn hảo”.

Ngày 27.02.2021: Chúa là Đấng hoàn thiện

CHÚA LÀ ĐẤNG HOÀN THIỆN

Sự hoàn thiện Kitô giáo không phải chỉ là không làm điều xấu, nhưng còn là một tình yêu không biên giới, một tình yêu đại đồng. Chúa mời gọi chúng ta yêu thương hết thảy mọi người, kể cả kẻ thù của ta nữa. Vì vậy, trong đời sống đức tin, đức ái phải là chỉ nam và là đích điểm để ta vươn tới mỗi này. Càng sống yêu thương, ta càng trở nên giống Chúa, càng trở nên hoàn thiện.

Cha chúng ta trên trời là Đấng hoàn thiện, nên nỗ lực để trở nên hoàn thiện, nỗ lực để đạt đến đức ái hoàn hảo, không phải là việc làm ngày một ngày hai, mà là một việc làm trong cả đời. Việc làm này chỉ hoàn tất khi chúng ta kết thúc hành trình dương thế này. Xin Chúa giúp chúng ta nên hoàn thiện, như chính Chúa là Đấng hoàn thiện.