Ngày 26.9.2020: Không có hy tế, không có ơn cứu độ

 

Tin mừng theo thánh Luca: Lc 9:43b–45

Ðang lúc mọi người còn bỡ ngỡ về tất cả các việc Ðức Giêsu làm, Người nói với các môn đệ:  “Phần anh em, hãy lắng tai nghe cho kỹ những lời sau đây: Con Người sắp bị nộp vào tay người đời”. Nhưng các ông không hiểu lời đó, vì đối với các ông, lời đó còn bị che khuất, đến nỗi các ông không nhận ra ý nghĩa. Nhưng các ông sợ không dám hỏi lại Người về lời ấy.

Ngày 26.9.2020: Không có hy tế, không có ơn cứu độ

KHÔNG CÓ HY TẾ, KHÔNG CÓ ƠN CỨU ĐỘ

Hơn một lần Đức Giêsu loan báo cho các môn đệ về cuộc Vượt qua của Người, nhưng lòng trí các ông còn mê muội, các ông chưa hiểu được điều Chúa nói. Đức Giêsu chấp nhận “bị nộp vào tay người đời”, vì yêu thương chúng ta. Trong muôn vàn cách thế diễn tả tình yêu, Đức Giêsu đã chọn cách chịu đau khổ, chịu đánh đòn, chịu giết chết để Người trọn vẹn vâng phục thánh ý Chúa Cha và đem lại ơn Cứu độ cho con người. Không có đổ máu, không có hy tế, không có ơn cứu độ. Máu Chúa Kitô đổ ra thiết lập giao ước mới, Người đã hiến tế chính bản thân hầu trở nên nguồn ơn cứu chuộc cho muôn người.