Ngày 26.6.2020: Cầu nguyện phải để cho ý Chúa được thể hiện

 

Tin Mừng theo thánh Mát-thêu: Mt 8, 1-4

Khi Chúa Giêsu ở trên núi xuống, đám đông dân chúng theo Người. Có một người cùi đến lạy Người mà thưa rằng: “Lạy Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể chữa tôi được sạch”.

Chúa Giêsu giơ tay ra chạm đến anh ta và phán: “Ta muốn. Anh hãy lành bệnh”. Tức thì anh ta liền lành khỏi bệnh phong cùi. Chúa Giêsu phán bảo anh ta: “Hãy ý tứ, đừng nói với ai. Hãy đi trình diện với tư tế và dâng của lễ theo luật Môsê để minh chứng cho họ biết”.

Ngày 26.6.2020: Cầu nguyện phải để cho ý Chúa được thể hiện

CẦU NGUYỆN PHẢI ĐỂ CHO Ý CHÚA ĐƯỢC THỂ HIỆN

Người cùi đến lạy Người mà thưa rằng: “Lạy Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể chữa tôi được sạch”.

Người cùi ý thức được tình trạng khốn khổ của bản thân mình, đồng thời ý thức được giới hạn của bản thân, nên anh đến cậy nhờ vào quyền năng của Đức Giêsu. Anh tin nên anh được chữa lành.

Như vậy, lòng tin vào Đức Giêsu là điều kiện để con người được chữa lành các vết thương tâm hồn cũng như thể xác. Lòng tin khiến chúng ta đặt tất cả niềm hy vọng vào Thiên Chúa và để cho ý định của Người được thực hiện: Lạy Ngài, nếu Ngài muốn.

Người cùi hôm nay là gương mẫu cho đời sống cầu nguyện. Cầu xin Chúa không có nghĩa là áp đặt ước muốn của chúng ta cho Thiên Chúa, kiểu như: xin cho con……, xin cho gia đình con…… nhưng tất cả để cho ý Chúa được thể hiện nơi chúng ta.