Ngày 26.4.2021: Sống giáo huấn của Người

 

Tin mừng theo Thánh Gioan: Ga 10, 1-10

Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: “Thật, Ta bảo thật cùng các ngươi, ai không qua cửa mà vào chuồng chiên, nhưng trèo vào lối khác, thì người ấy là kẻ trộm cướp. Còn ai qua cửa mà vào, thì là kẻ chăn chiên. Kẻ ấy sẽ được người giữ cửa mở cho, và chiên nghe theo tiếng kẻ ấy. Kẻ ấy sẽ gọi đích danh từng con chiên mình và dẫn ra. Khi đã lùa chiên mình ra ngoài, kẻ ấy đi trước, và chiên theo sau, vì chúng quen tiếng kẻ ấy. Chúng sẽ không theo người lạ, trái lại, còn trốn tránh, vì chúng không quen tiếng người lạ”.

… Bấy giờ Chúa Giêsu nói thêm: “Thật, Ta bảo thật các ngươi: Ta là cửa chuồng chiên. Tất cả những kẻ đã đến trước đều là trộm cướp, và chiên đã không nghe chúng. Ta là cửa, ai qua Ta mà vào, thì sẽ được cứu rỗi, người ấy sẽ ra vào và tìm thấy của nuôi thân. Kẻ trộm có đến thì chỉ đến để ăn trộm, để sát hại và phá huỷ. Còn Ta, Ta đến để cho chúng được sống và được sống dồi dào”.

Ngày 26.4.2021: Sống giáo huấn của Người

SỐNG GIÁO HUẤN CỦA NGƯỜI

Trong bài Tin mừng hôm qua, Chúa Giêsu nhận mình là mục tử tốt lành; hôm nay, Người giới thiệu chính Người là cửa để cho đoàn chiên ra vào. Chiên qua cửa Giêsu thì bước vào cõi sống, cõi sống thiên thu; những con chiên không đi vào cửa Giêsu, sẽ đi vào cõi chết, cõi chết đời đời; vì thánh Phêrô dạy rằng: “Dưới gầm trời này một danh xưng nào khác được ban cho con người, để nhờ danh ấy mà con người được cứu độ, ngoại trừ Danh Giêsu Kitô” (Cv 4,12). Xin cho chúng ta bước qua cửa Kitô để vào được đồng cỏ xanh tươi, nơi Đoàn chiên của Chúa được quy tụ, để lắng nghe và sống giáo huấn của Người, hầu được hạnh phúc đời đời.