Ngày 26.11.2022: Luôn tỉnh thức và sẵn sàng

 

Tin Mừng theo thánh Luca: Lc 21, 34-36

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con hãy giữ mình, kẻo lòng các con ra nặng nề bởi chè chén say sưa và lo lắng việc đời, mà ngày đó thình lình đến với các con như chiếc lưới chụp xuống mọi người sống trên mặt đất. Vậy các con hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, để có thể thoát khỏi những việc sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người!”

LUÔN TỈNH THỨC VÀ SẴN SÀNG

“Các con hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn.” Sau những lời tiên báo về ngày cánh chung, Đức Giêsu căn dặn các môn đệ phải tỉnh thức và cầu nguyện. Thật vậy, dù người Kitô hữu đang sống trong thời cánh chung, tính từ ngày Đức Giêsu nhập thể, nhưng không ai có thể biết chính xác ngày nào, giờ nào Con Người sẽ trở lại.

Ngày cánh chung ấy có thể vừa là ngày xét xử chung thẩm của cả vũ hoàn này, cũng có thể là ngày sau hết của mỗi người chúng ta. Đại dịch Covid-19 cho chúng ta thấy rõ sự hữu hạn của kiếp người: hôm nay còn nói còn cười, ngày mai chẳng thấy kiếp người nhân gian; trần gian cõi tạm là thế. Ước gì mỗi người chúng ta luôn biết tỉnh thức, sẵn sàng dọn mình để đón chờ Chúa đến.