Ngày 26.04.2018: Tính ngôn sứ

 

Tin mừng theo thánh Gioan: Ga 13, 16-20

.Sau khi đã rửa chân các môn đệ, Chúa Giêsu phán với các ông: “Thật, Thầy bảo thật các con: Tôi tớ không trọng hơn chủ, kẻ được sai không trọng hơn đấng đã sai mình. Nếu các con biết điều đó mà thực hành thì có phúc. Thầy không nói về tất cả các con, vì Thầy biết những kẻ Thầy đã chọn, nhưng lời Thánh Kinh sau đây phải được ứng nghiệm: Chính kẻ ăn bánh của Ta sẽ giơ gót lên đạp Ta. Thầy nói điều đó với các con ngay từ bây giờ, trước khi sự việc xảy đến, để một khi xảy đến, các con tin rằng: Thầy là ai. Thật, Thầy bảo thật các con: Ai đón nhận kẻ Thầy sai, là đón nhận Thầy, và ai đón nhận Thầy là đón nhận Ðấng đã sai Thầy”.

TÍNH NGÔN SỨ

Gần đây, trong một số chế độ độc tài, kẻ gian dối thì leo lên đầu lên cổ cai trị dân; còn người làm điều lành, bảo vệ nhân quyền và môi trường thì bị kết án. Đây là điều nghịch lý?

Thưa, đây là điều nghịch lý và đáng ngạc nhiên với những ai không hoặc chưa tin vào Thiên Chúa; bởi vì những ai theo thầy Giêsu, sống như Thầy, sẽ nhận lấy sự ngược đãi, bắt bớ. Đó là số phận của kẻ sống đời ngôn sứ.

Tất cả những ai sống theo sự thật đều là ngôn sứ của Chúa dù họ ý thức hay không. Bởi vậy, ai không đón nhận sự thật thì họ không chỉ chối từ chúng ta nhưng chối từ chính Cội Nguồn Sự Thật. Hẳn vậy, cha mẹ dạy con sống thật cũng là dạy tinh thần ngôn sứ cho con cái mình.