Ngày 25.4.2021: Người mục tử tốt lành

 

Tin mừng theo Thánh Gioan: Ga 10, 11-18

Khi ấy, Chúa Giêsu phán: “Ta là mục tử tốt lành. Mục tử tốt lành thí mạng sống vì chiên. Kẻ làm thuê không phải là chủ chiên, và các chiên không phải là của người ấy, nên khi thấy sói đến, nó bỏ chiên mà trốn. Sói sẽ bắt chiên và làm chúng tản mát. Kẻ chăn thuê chạy trốn, vì là đứa chăn thuê, và chẳng tha thiết gì đến đàn chiên. Ta là mục tử tốt lành, Ta biết các chiên Ta, và các chiên Ta biết Ta. Cũng như Cha biết Ta và Ta biết Cha, và Ta thí mạng sống vì đàn chiên. Ta còn những chiên khác không thuộc đàn này; cả những chiên đó Ta cũng phải mang về đàn; chúng sẽ nghe tiếng Ta. Và sẽ chỉ có một đàn chiên và một chủ chiên. Vì lẽ này mà Cha yêu mến Ta, là Ta thí mạng sống để rồi lấy lại. Không ai cất mạng sống khỏi Ta, nhưng tự Ta, Ta thí mạng sống. Ta có quyền thí mạng sống và cũng có quyền lấy lại. Ðó là mệnh lệnh Ta đã nhận nơi Cha Ta”.

NGƯỜI MỤC TỬ TỐT LÀNH

Hình ảnh mục tử, người chăn chiên, thật quen thuộc với văn hóa du mục của người Dothái. Đức Giêsu đã tự ví mình là mục tử tốt lành – mục tử hy sinh tất cả cho đoàn chiên. Quả thật, mục tử Giêsu đã chăn dắt đoàn chiên trong đồng cỏ đạo lý xanh tươi, đã quan tâm và biết tên từng con chiên của mình: con nào đau yếu thì chữa trị, con nào đi lạc thì tìm kiếm, con nào mệt mỏi thì an ủi vỗ về.

Hơn thế nữa, mục tử Giêsu còn nuôi chiên bằng chính thịt máu mình, Người đã tự hiến mình vì đoàn chiên. Thật hạnh phúc khi chúng ta được là con chiên của Chúa. Xin cho chúng ta luôn biết nghe tiếng chủ chiên và bước đi theo Người.