Ngày 24.9.2020: Đức Ki-tô là Đấng Mesia

 

Tin mừng theo thánh Luca: Lc 9:7–9

Tiểu vương Hêrôđê nghe biết tất cả những gì đã xảy ra, thì phân vân lắm. Thật vậy, có kẻ nói: “Ðó là ông Gioan từ cõi chết chỗi dậy”. Kẻ khác nói: “Ông Êlia xuất hiện đấy !” Kẻ khác nữa lại nói: “Ðó là một ngôn sứ thời xưa sống lại”. Còn vua Hêrôđê thì nói: “Ông Gioan, ta đây đã cho chém đầu rồi! Vậy thì ông này là ai mà ta nghe đồn những chuyện như thế?” Rồi vua tìm cách thấy mặt Ðức Giêsu.

Ngày 24.9.2020: Đức Ki-tô là Đấng Mesia

ĐỨC KITÔ LÀ ĐẤNG MESIA

Câu hỏi về Chúa Giêsu luôn là vấn nạn hiện sinh của mọi thời đại: Đức Giêsu là ai? Người không phải là một nhân vật của tiểu thuyết, không phải là sản phẩm suy tư của các triết gia, không phải là một siêu nhân trong các truyện tranh của trẻ nhỏ,… Người không phải là bất cứ ai, và không thể lấy nhân vật nào để sánh ví với Người.

Mỗi lãnh vực có thể trả lời Đức Giêsu là ai theo nhãn giới của họ; còn chúng ta, nhờ đón nhận mặc khải, chúng ta có câu trả lời từ niềm tin trên nền tảng Kinh thánh: Đức Kitô là Đấng Mesia, là Đấng Cứu độ nhân loại, là Đấng nhân loại luôn tìm kiếm. Chúng ta hãy tuyên xưng Đức Giêsu là Chúa trong chính đời sống của chúng ta.