Ngày 24.4.2021: Hãy sống và tuyên xưng niềm tin của mình

 

Tin mừng theo Thánh Gioan: Ga 6, 61-70

Khi ấy, có nhiều môn đệ của Chúa Giêsu nói rằng: “Lời này chói tai quá! Ai nghe được!” Tự biết rằng các môn đệ đang lẩm bẩm về chuyện ấy, Chúa Giêsu nói với họ: “Ðiều đó làm các ngươi khó chịu ư? Vậy nếu các ngươi thấy Con Người lên nơi đã ở trước thì sao? Chính thần trí mới làm cho sống, chứ xác thịt nào có ích gì? Nhưng lời Ta nói với các ngươi là thần trí và là sự sống. Nhưng trong các ngươi có một số không tin”. Vì từ đầu Chúa Giêsu đã biết ai là những kẻ không tin, và kẻ nào sẽ nộp Người. Và Người nói: “Bởi đó, Ta bảo các ngươi rằng: Không ai có thể đến với Ta, nếu không được Cha Ta ban cho”. …

HÃY SỐNG VÀ TUYÊN XƯNG NIỀM TIN CỦA MÌNH

Lời giáo huấn của Chúa Giêsu về bí tích Thánh Thể trở nên chói tai người nghe; bởi lẽ, họ chỉ đón nhận lời giáo huấn bằng đôi tai thể lý, mà chưa biết mở ra đôi tai đức tin để lãnh hội. Không chỉ những người sống đồng thời với Chúa, mà cả 2000 năm sau, nhiều tín đồ của “tôn giáo khoa học” thời nay, chắc chắn cũng thấy chướng kỳ, nghịch lý, khi thấy người Công Giáo tôn sùng bí tích Thánh Thể.

Có nhiều kẻ còn ngỗ nghịch dùng mọi cách phỉ báng, xúc phạm bí tích Cực Trọng này. Dẫu cho tâm thức của con người thời đại ra sao, mỗi Kitô hữu hãy kiên vững sống và tuyên xưng niềm tin của mình, siêng năng kết hợp với bí tích Thánh thể hầu đón nhận được sức mạnh mà lội ngược dòng chảy thế tục hôm nay.