Ngày 24.01.2018: Người gieo giống

 

Tin mừng theo thánh Mác-cô: Mc 4,1-20

Khi ấy, Chúa Giêsu bắt đầu dùng dụ ngôn mà dạy họ nhiều điều, và khi giảng, Người nói với họ rằng: “Các ngươi hãy nghe! Nầy người gieo hạt đi gieo hạt giống. Khi gieo, một phần hạt rơi xuống vệ đường và chim trời đến ăn hết.

Phần khác rơi trên đất sỏi, nơi không có nhiều đất. Hạt giống đã mọc lên ngay, vì lớp đất không sâu. Nhưng khi mặt trời mọc lên, hạt giống bị nắng đốt và vì không rễ, nên bị chết khô.

Một phần khác rơi vào bụi gai và gai mọc lên làm hạt giống chết mà không sinh hoa trái được.

Phần hạt khác rơi vào đất tốt, mọc lên, nẩy nở và sinh quả, hạt thì sinh được ba mươi, hạt được sáu mươi, hạt được một trăm”. Và Người phán rằng: “Ai có tai nghe thì hãy nghe”.  […]

NGƯỜI GIEO GIỐNG

Ngày nay, nhiều người ngại sinh con. Trăm vàn nỗi sợ dẫn đến thảm họa dân số ở các nước phát triển, nơi quá nhiều người không muốn sinh con. Một khi như thế, đôi bạn quên mất mình được thông chia và là hiện thân NHÀ NÔNG trong Tin mừng hôm nay. Đôi bạn sẽ là nhà nông quảng đại gieo hạt giống Lời Chúa, hạt giống yêu thương và sự sống nơi người bạn đời và con cái mình. Đó là ân ban đặc biệt mà không ai có thể thay thế nhưng cũng đầy thách thức. Xin cho những bạn trẻ sống đời hôn nhân không chỉ là mảnh đất cho lời Chúa phát triển mà còn là người tiếp tục gieo vãi hạt giống đó trong gia đình mình và trong lòng đời.