Ngày 23.8.2022: Nội tâm hóa Lời Chúa

 

Tin Mừng theo thánh Mát-thêu: Mt 23, 23-26

Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: “Khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt phái giả hình: các ngươi nộp thuế thập phân về bạc hà, hồi hương và thì là, còn những điều quan trọng hơn trong lề luật, là đức công bình, lòng nhân từ và lòng tin thì các ngươi lại bỏ qua; đáng lẽ phải làm những điều này và không bỏ các điều kia.

“Hỡi những kẻ dẫn đường đui mù, các ngươi gạn lọc một con muỗi ra, nhưng lại nuốt trửng cả con lạc đà. Khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt phái giả hình, vì các ngươi rửa bên ngoài chén đĩa, nhưng bên trong, các ngươi đầy gian tham và nhơ bẩn. Hỡi những người biệt phái đui mù, hãy rửa bên trong chén đĩa trước đã, để bên ngoài cũng được sạch”.

Ngày 23.8.2022: Nội tâm hóa Lời Chúa

NỘI TÂM HÓA LỜI CHÚA

Chúa Giêsu tiếp tục lên án cách sống đạo nhỏ nhen ích kỷ của các luật sĩ và biệt phái. Qua đó Chúa mời gọi chúng ta cách sống đạo trưởng thành và quân bình hơn, biết vượt lên những giá trị vật chất để thực thi đức công bằng và lòng nhân ái.

Người Kitô hữu cần phải nội tâm hóa Lời Chúa, biết yêu mến gìn giữ cốt cách tinh hoa của Tin Mừng. Luật Chúa phải làm cho người ta sống thăng hoa viên mãn chứ không phải héo mòn sầu khổ. Lòng yêu mến Chúa không chỉ thể hiện ở trong nhà thờ mà ở mọi góc phố, lúc ăn, lúc ngủ, lúc học hành, làm việc và vui chơi… Tất thảy mọi thời khắc tròn đầy của cuộc sống đều là ân ban từ lòng thương xót của Thiên Chúa.