Ngày 23.6.2021: Biết chọn lựa làm điều đẹp ý Chúa

 

Tin mừng theo Thánh Mát thêu: Mt 7, 15-20

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Hãy coi chừng các tiên tri giả. Họ mặc lốt chiên đến cùng các con, nhưng bên trong, họ là sói dữ hay cắn xé. Hãy xem quả thì các con sẽ biết được chúng. Nào ai hái được trái nho nơi bụi gai, hoặc trái vả nơi bụi găng sao? Cũng thế, cây tốt thì sinh trái tốt, còn cây xấu thì sinh trái xấu. Cây tốt không thể sinh trái xấu, và cây xấu không thể sinh trái tốt. Các cây không sinh trái tốt sẽ bị chặt đi và ném vào lửa. Vậy coi trái thì các con sẽ nhận biết được chúng”.

Ngày 23.6.2021: Biết chọn lựa làm điều đẹp ý Chúa

BIẾT CHỌN LỰA LÀM ĐIỀU ĐẸP Ý CHÚA

Qua bài Tin mừng hôm nay, Chúa dạy chúng ta cách thức để phân định trong cuộc sống, một cuộc sống vốn thật giả, tốt xấu lẫn lộn, khó phân biệt. Chúa nói: “Cứ xem họ sinh quả nào thì biết họ là ai”. Thật vậy, hành động đi theo bản tính, người tốt sẽ làm việc tốt, cây tốt sinh quả tốt, và cây xấu không thể sinh trái tốt.

Tất cả những gì tốt đẹp đều là hoa trái của Thánh Thần, bất luận điều tốt đẹp đó đến từ đâu. Do vậy, nếu cây nào chỉ sinh trái xấu, ai đó nói hay nhưng lại làm toàn điều sai trái, thì cây đó, con người đó không thể tốt đẹp. Xin Chúa ban cho mỗi chúng ta ơn phân định, để chúng ta biết chọn lựa điều tốt, biết làm điều đẹp ý Chúa, làm điều Chúa muốn.