Ngày 23.06.2018: Chúa quan phòng

 

Tin mừng theo thánh Mát thêu: Mt 6, 24-34.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Không ai có thể làm tôi hai chủ: vì hoặc nó sẽ ghét người này, và yêu mến người kia, hoặc nó chuộng chủ này, và khinh chủ nọ. Các con không thể làm tôi Thiên Chúa và Tiền Của được. Vì thế, Thầy bảo các con: Chớ áy náy lo lắng cho mạng sống mình: lấy gì mà ăn; hay cho thân xác các con: lấy gì mà mặc. Nào mạng sống không hơn của ăn, và thân xác không hơn áo mặc sao?

“Hãy nhìn xem chim trời, chúng không gieo, không gặt, không thu vào lẫm, thế mà Cha các con trên trời vẫn nuôi chúng. Nào các con không hơn chúng sao? Nào có ai trong các con lo lắng áy náy mà có thể làm cho mình cao thêm một gang được ư? Còn về áo mặc, các con lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng coi chúng mọc lên thế nào? Chúng không làm lụng, không canh cửi. Nhưng Thầy nói với các con rằng: Ngay cả Salomon trong tất cả vinh quang của ông, cũng không phục sức được bằng một trong những đoá hoa đó.”

CHÚA QUAN PHÒNG

Tin vào Thiên Chúa quan phòng đó là điều mà Kitô hữu vẫn đặt trên môi miệng. Vậy tin vào Thiên Chúa quan phòng ta sống thế nào? Thiên Chúa quan phòng không phải là định luật bắt ta phải theo nhưng quan phòng cho ta được hạnh phúc trong chính tự do của ta. Trước tiên, Thiên Chúa quan phòng cho ta quy luật tự nhiên để sống theo thì an bình. Thiên Chúa cũng quan phòng cho ta một lương tâm để sống theo ta thanh thản. Vì vậy, tin Chúa ta cần bước vào con đường an bình.