Ngày 23.02.2018: Sống hòa

 

Tin mừng theo thánh Mát thêu: Mt 5, 20-26

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Nếu các con không công chính hơn các luật sĩ và Biệt phái, thì các con chẳng được vào Nước Trời đâu. Các con đã nghe dạy người xưa rằng: Không được giết người. Ai giết người, sẽ bị luận phạt nơi toà án. Còn Ta, Ta bảo các con: Bất cứ ai phẫn nộ với anh em mình, thì sẽ bị toà án luận phạt. Ai bảo anh em là “ngốc”, thì bị phạt trước công nghị. Ai rủa anh em là “khùng”, thì sẽ bị vạ lửa địa ngục. Nếu con đang dâng của lễ nơi bàn thờ mà sực nhớ người anh em đang có điều bất bình với con, thì con hãy để của lễ lại trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em con trước đã, rồi hãy trở lại dâng của lễ. Hãy liệu làm hoà với kẻ thù ngay lúc còn đi dọc đường với nó, kẻo kẻ thù sẽ đưa con ra trước mặt quan toà, quan toà lại trao con cho tên lính canh và con sẽ bị tống ngục. Ta bảo thật cho con biết: Con sẽ không thoát khỏi nơi ấy cho đến khi trả hết đồng bạc cuối cùng!”

SỐNG HÒA

Chữ Hòa là điều muôn người và muôn dân nước mong ngóng. Gia đình cũng vậy, gia đình cần sống chữ hòa. Không chỉ hòa khí bề mặt nhưng là sự hòa điệu giữa tâm hồn của các thành viên. Thánh lễ cuộc đời luôn là thánh lễ nối dài những thánh lễ nơi thánh đường. Vì thế, trong thánh lễ cuộc đời, chúng hãy sống hòa với anh chị em mình, trước tiên là các thành viên trong gia đình. Lễ vật sống Hòa của chúng ta thật đáng được Chúa chấp nhận và sinh ơn cứu độ cho ta và mọi người.

Lạy Chúa, xin cho các gia đình biết sống Hòa!