Ngày 22.8.2021: Hãy để đức tin hành động

 

Tin mừng theo thánh Gioan: Ga 6, 61-70

Khi ấy, có nhiều môn đệ của Chúa Giêsu nói rằng: “Lời này chói tai quá! Ai nghe được!” Tự biết rằng các môn đệ đang lẩm bẩm về chuyện ấy, Chúa Giêsu nói với họ: “Ðiều đó làm các con khó chịu ư? Vậy nếu các con thấy Con Người lên nơi đã ở trước thì sao? Chính thần trí mới làm cho sống, chứ xác thịt nào có ích gì? Nhưng lời Ta nói với các con là thần trí và là sự sống. Nhưng trong các con có một số không tin”… Từ bấy giờ có nhiều môn đệ rút lui, không còn theo Người nữa. Chúa Giêsu liền nói với nhóm Mười Hai rằng: “Cả các con, các con có muốn bỏ đi không?” Simon Phêrô thưa Người: “Lạy Thầy, chúng con sẽ đi theo ai? Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời. Phần chúng con, chúng con tin và chúng con biết rằng: Thầy là Ðấng Kitô Con Thiên Chúa”.

HÃY ĐỂ ĐỨC TIN HÀNH ĐỘNG

Bài đọc I, ông Giôsuê đưa ra cho con cái Israel hai chọn lựa: hoặc trung thành tôn thờ Đức Chúa, hoặc bỏ lìa bỏ Người mà theo các thần ngoại. Khung cảnh ấy hôm nay tái hiện trong bài Tin mừng, khi thánh Gioan cho biết, nhiều môn đệ rút lui. Tại sao họ rút lui?

Phần lớn các môn đệ không thể chấp nhận được các lời Đức Giêsu đã nói. Và thật sự các lời của Đức Giêsu đã nói quả không thể chấp nhận được, nếu người ta chỉ đón nhận theo cảm xúc và hời hợt. Ở đây, Đức Giêsu cho thấy rõ ràng lý do của phản ứng khó chịu ấy: họ thiếu đức tin. Như vậy, để có thể hiểu và đón nhận giáo huấn của Chúa, tiên vàn chúng ta hãy để cho đức tin hành động, rồi ơn sủng Chúa sẽ đổ đầy những khiếm khuyết của chúng ta.