Ngày 22.11.2021: Đóng góp với tất cả sự yêu mến

Tin mừng theo Thánh Luca: Lc 21, 1-4

Khi ấy, Chúa Giêsu nhìn lên, thấy những người giàu có bỏ tiền dâng cúng vào hòm tiền. Người cũng thấy một bà goá nghèo khó bỏ vào đó hai đồng tiền nhỏ, nên bảo rằng: “Thầy bảo thật các con, bà goá nghèo khó này đã bỏ vào hòm tiền nhiều hơn mọi người. Vì mọi người kia lấy của dư thừa mà dâng cho Thiên Chúa, còn bà này túng thiếu, bà đã dâng tất cả những gì bà có để nuôi sống mình”.

Ngày 22.11.2021: Đóng góp với tất cả sự yêu mến

ĐÓNG GÓP VỚI TẤT CẢ SỰ YÊU MẾN

Thông thường, chúng ta đánh giá người khác qua khối tài sản họ sở hữu, bằng cấp họ đạt được, chức vị họ thủ đắc,… chúng dành cho người khác thái độ tương xứng với phần tài tiền của họ đóng góp cho xã hội.

Hôm nay, Đức Giêsu đã đảo ngược giá trị ấy khi khẳng định, bà goá nghèo của Tin mừng đã đóng góp nhiều hơn hết thảy. Hai đồng tiền nhỏ lại có giá trị hơn hết thảy, vì, bà dâng tất cả những gì bà có để nuôi sống bản thân. Chắc chắn Chúa không biểu chúng ta dâng tới đồng bạc cuối cùng trong nhà cho bằng chúng ta sử dụng tiền của bằng tất cả sự yêu mến, và ý thức đó chính là ân ban của Chúa.