Ngày 21.02.2018: Hoán cải để được cứu

 

Tin mừng theo thánh luca: Lc 11, 29-32

Khi ấy, thấy dân chúng từng đoàn lũ tụ tập lại, Chúa Giêsu phán rằng: “Dòng giống này là dòng giống gian ác. Chúng đòi điềm lạ, nhưng sẽ không ban cho chúng điềm lạ nào, ngoài điềm lạ của tiên tri Giona. Vì Giona đã nên điềm lạ cho dân thành Ninivê thế nào, thì Con Người cũng sẽ là điềm lạ cho dòng giống này như vậy. Ðến ngày phán xét, nữ hoàng phương nam sẽ đứng lên tố cáo và lên án dòng giống này, vì bà đã từ tận cùng trái đất mà đến nghe sự khôn ngoan của Salomon. Nhưng ở đây còn có người hơn Salomon. Dân thành Ninivê cũng sẽ đứng lên tố cáo và lên án dòng giống này, vì họ đã sám hối theo lời Giona giảng, nhưng ở đây còn có người hơn Giona nữa”

HOÁN CẢI ĐỂ ĐƯỢC CỨU

Giôna xưa loan báo để dân thành Ninivê sám hối hầu được Chúa cứu. GIONA của chúng ta là Đức Giêsu đã đến không chỉ loan báo mà còn cứu chúng ta nữa. Vậy ta có nghe tiếng Người?

Một cách nào đó, chúng ta đang là dân thành Ninivê với đời sống ngập tràn tội lỗi và xa cách Chúa. Ước chi, lời GIONA đã vang lên tai ta có thể nghe và sửa đổi để được Chúa cứu.