Ngày 20.05.2018: Cơn khát tâm linh

 

Tin mừng theo thánh Gioan: Ga 7,37-39

Vào ngày cuối cùng và trọng đại của dịp lễ, Chúa Giêsu đứng lên giảng lớn tiếng rằng: “Ai khát nước hãy đến cùng Ta và uống; ai tin nơi Ta, thì như lời Thánh Kinh dạy: từ lòng họ nước hằng sống sẽ chảy ra như giòng sông”.

Người nói điều ấy về Chúa Thánh Thần mà các kẻ tin nơi Người sẽ lãnh lấy, vì bởi Chúa Giêsu chưa được tôn vinh.

CƠN KHÁT TÂM LINH

Trong tất cả mọi cơn khát, cơn khát tâm linh là điều con người lãng quên nhiều nhất nhưng là cơn khát mà con người cần phải tìm kiến hàng đầu. Chúng ta chẳng thể tìm kiếm nếu Thánh Thần Chúa không khơi lên trong ta ngọn lửa đức tin và lòng mến. Lửa Thánh Thần khơi lên trong ta không phải như cơn gió thoảng qua nhưng một cách âm thầm và tiệm tiến qua các đấng bậc sinh thành và những ai có trách nhiệm trên cuộc đời ta; đôi khi, Người khơi lên trong chính những nghịch cảnh của cuộc đời và qua cả những bất toàn của kẻ khác. Bởi vậy, hãy lắng nghe lời của Thánh Thần vẫn hằng ngày gióng lên trong hồn ta.

Lạy Chúa, xin cho các bậc làm cha làm mẹ biết lắng nghe tiếng thì thầm của Thánh Linh để biết cách dẫn dắt con cái mình đến với Nguồn Nước Sự Sống.