Ngày 20.02.2022: “Thương xót” như Chúa

Tin Mừng theo thánh Luca: Lc 6, 27-38

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy bảo các con đang nghe Thầy đây: Các con hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn cho những kẻ ghét mình, hãy chúc phúc cho những kẻ nguyền rủa mình, hãy cầu nguyện cho những kẻ vu khống mình. Ai vả má con bên này, thì đưa cả má bên kia; ai lột áo ngoài của con, thì con cũng đừng cản nó lấy áo trong.

Vậy các con hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn, và cho vay mượn mà không trông báo đền. Phần thưởng của các con bấy giờ sẽ lớn lao, và các con sẽ là con cái Ðấng Tối Cao, vì Người nhân hậu với những kẻ bội bạc và những kẻ gian ác.

Vậy các con hãy ở nhân từ như Cha các con là Ðấng nhân từ. Ðừng xét đoán, thì các con sẽ khỏi bị xét đoán; đừng kết án, thì các con khỏi bị kết án. Hãy tha thứ, thì các con sẽ được tha thứ. Hãy cho, thì sẽ cho lại các con; người ta sẽ lấy đấu hảo hạng, đã dằn, đã lắc và đầy tràn mà đổ vào vạt áo các con. Vì các con đong đấu nào, thì cũng sẽ được đong trả lại bằng đấu ấy”.

“THƯƠNG XÓT” NHƯ CHÚA

“Thương xót” là một từ ngữ tuyệt đẹp trong Tin mừng. Thiên Chúa chúng ta là Đấng Thương Xót, danh của Ngài là Thương Xót. Tin mừng hôm nay là một giáo huấn tuyệt vời về lòng thương xót Thiên Chúa thực hiện trong cuộc đời chúng ta và Người mong muốn chúng ta thực hiện cho tha nhân trong cuộc đời mình. Lòng thương xót ấy rất cụ thể là: yêu kẻ thù, làm ơn, và cho vay mượn mà không trông báo đền, là tha thứ, là chấp nhận thiệt thòi thua thiệt…

Thiên Chúa đã xót thương ta vô điều kiện, và chúng ta cũng được mời gọi xót thương người thân cận như Chúa đã xót thương chúng ta.