Ngày 19.09.2018: Nhìn mọi người theo ánh nhìn của Chúa

 

Tin mừng theo thánh  Luca: Lc 7, 31-35.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: “Ta sẽ phải nói những người của thế hệ này giống ai đây? Họ giống ai? Họ giống như những đứa trẻ ngồi ngoài đường phố gọi và nói với nhau rằng: “Chúng tôi đã thổi sáo cho các anh, mà các anh không nhảy múa.

“Chúng tôi đã hát những điệu bi ai, mà các anh không khóc”.

Bởi vì khi Gioan Tẩy Giả đến, không ăn bánh, không uống rượu, thì các ngươi bảo: “Người bị quỷ ám”. Khi Con Người đến có ăn có uống, thì các ngươi lại nói: “Kìa con người mê ăn tham uống, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi”. Nhưng sự khôn ngoan đã được minh chính bởi tất cả con cái mình”.

NHÌN MỌI NGƯỜI THEO ÁNH NHÌN CỦA CHÚA

Trong Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu mượn hình ảnh các trò chơi dân gian của trẻ em Dothái để thức tỉnh họ ra khỏi cơn ác mộng của tính tự cao, tự đại, óc ích kỷ hẹp hòi. Với cái nhìn phiến diện, họ luôn coi mình trọng hơn người khác. Chúa muốn giúp họ sám hối, canh tân, cải thiện đời sống qua việc lắng nghe đón nhận Tin mừng.

Đó cũng là lời nhắc nhở và thức tỉnh chúng ta hôm nay. Xin Chúa giúp mọi người chúng con biết dẹp bỏ ý riêng mình, để ý Chúa được thể hiện.

Xin cũng cho chúng ta biết nhìn mọi sự bằng ánh mắt yêu thương của Chúa, để mọi điều xảy ra đều có ý nghĩa tích cực, mang lại niềm vui cho cuộc sống chúng ta. Amen.