Ngày 18.9.2021: Lắng nghe Lời Chúa

Suy niệm Lời Chúa ngày 18.9.2021: Lắng nghe Lời Chúa

 

Tin mừng theo Thánh Luca: Lc 8, 4-15

Khi ấy, có đông dân chúng tụ họp lại, và người ta từ các thị trấn đến cùng Chúa Giêsu. Người dùng dụ ngôn mà nói rằng: “Người gieo hạt giống ra đi gieo hạt giống mình. Và đang khi gieo, có hạt rơi xuống bên vệ đường, bị người ta chà đạp và chim trời đến ăn đi. Hạt khác rơi trên đá sỏi, vừa mọc lên liền héo đi, vì không có đất ẩm. Hạt khác rơi vào bụi gai, và gai góc cùng mọc lên, bóp nghẹt nó. Hạt khác rơi vào đất tốt, đã mọc lên và kết quả gấp trăm”.

Khi nói những lời đó, Người kêu lên rằng: “Ai có tai để nghe thì hãy nghe!”.

Ngày 18.9.2021: Lắng nghe Lời Chúa

LẮNG NGHE LỜI CHÚA

Câu kết Tin mừng hôm nay là chìa khoá mở ý nghĩa của toàn bộ Bài đọc. Ai có tai để nghe thì hãy nghe! Chắc chắn để có thể đón nhận hạt giống Lời Chúa đòi hỏi sự cộng tác của người nghe. Lời được gieo vãi ở khắp mọi địa hình cho thấy sự rộng lượng của Thiên Chúa, Người hằng muốn cho hết thảy mọi người có cơ hội tiếp nhận Lời sự sống.

Dễ thấy, chỉ có mãnh đất tốt mới có khả năng trổ sinh hoa trái. Sẽ không có hành động đón nhận nửa vời. Do đó, cũng không có một Kitô hữu nửa vời. Nếu không trổ sinh hoa trái trong chính cuộc sống của mình, thì chắc chắn chúng ta sẽ bị liệt vào cùng hàng phường tội lỗi và quân trộm cướp như Tin mừng nhiều lần nhắc đến.