Ngày 19.7.2021: Đừng chạy theo dấu lạ hão huyền

 

Tin mừng theo Thánh Mát thêu : Mt 12, 38-42

Khi ấy, có mấy luật sĩ và Biệt phái thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, chúng tôi muốn thấy Thầy làm một dấu lạ”. Người trả lời: “Thế hệ hung ác gian dâm đòi một dấu lạ! Nhưng sẽ không cho dấu lạ nào, trừ dấu lạ tiên tri Giona. Cũng như xưa tiên tri Giona ở trong bụng cá ba đêm ngày thế nào, thì Con Người cũng sẽ ở trong lòng đất ba đêm ngày như vậy. Tới ngày phán xét, dân thành Ninivê sẽ chỗi dậy cùng với thế hệ này và lên án nó, vì họ đã nghe lời tiên tri Giona mà sám hối tội lỗi, nhưng đây có Ðấng cao trọng hơn Giona. Ðến ngày phán xét, nữ hoàng phương nam sẽ chỗi dậy cùng với thế hệ này và lên án nó: vì bà từ biên thuỳ trái đất đã đến nghe lời khôn ngoan của vua Salomon, nhưng đây có Ðấng cao trọng hơn Salomon”.

ĐỪNG CHẠY THEO DẤU LẠ HÃO HUYỀN

“Thế hệ gian ác” biểu trưng cho những người có cơ hội để tin, nhưng lại từ chối. Đây là bản chất của con người sa ngã, khi chối từ Thiên Chúa và đường lối của Người ngay cả khi đối diện với những dấu chứng thần thiêng. Thật vậy, dân thành Ninivê chỉ nghe lời loan báo sự trừng phạt và kêu gọi sám hối, đã biết cúi đầu và bày tỏ tin vào Thiên Chúa, còn những người kém tin, những người đã được nghe, được chứng kiến nhiều dấu lạ cả thể khác Người đã thực hiện thì lại từ chối Người.

Nếu như ngay bây giờ chúng ta không biết nhận ra Thiên Chúa nơi các sự kiện xung quanh mình để tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh, nếu như chúng ta không có sự nhạy cảm thánh thiêng ấy, thì cho dẫu phép lạ cả thể xảy ra trước mắt, cũng chỉ là phép thường mà thôi.