Ngày 18.11.2021: Bình an vĩnh cửu

 

Tin mừng theo Thánh Luca: Lc 19, 41-44

Khi ấy, Chúa Giêsu đến gần Giêrusalem, trông thấy thành thì Người khóc thương thành ấy mà rằng: “Chớ chi hôm nay ngươi hiểu biết sứ điệp mang hoà bình lại cho ngươi! Nhưng giờ đây, sứ điệp ấy bị che khuất khỏi mắt ngươi. Vì sẽ đến ngày quân thù đắp luỹ bao vây ngươi, xiết chặt ngươi tứ bề. Chúng sẽ tàn phá ngươi bình địa, ngươi cùng con cái ở trong thành. Chúng sẽ không để lại hòn đá nào trên hòn đá nào, vì ngươi đã không nhận biết giờ ngươi được thăm viếng”.

BÌNH AN VĨNH CỬU

Bình an đích thực không đặt trên vẻ sa hoa, diễm lệ của thành thánh, nhưng bình an ấy có được bởi sự hiện diện của Đấng là cội nguồn mọi sự bình an. Lời của Đức Giêsu ngỏ cùng thành: Phải chi ngày hôm nay ngươi nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi, có sự tương đồng với Thánh vịnh 94: Ngày hôm nay, ước gì anh em nghe tiếng Chúa và đừng cứng lòng nữa. Như vậy, phương thế để có được sự bình an là nhận biết, tin nhận và tuân giữ Lời Chúa.

Mọi thứ bình an có được bên ngoài Đức Giêsu, thì đó chỉ là thứ bình an hão, chóng qua. Câu truyện người phú hộ giàu có là một minh chứng. Những tưởng ông có được bình an bên đống tiền kiếm được, nhưng ông lại lạc lõng trong ngày Thiên Chúa viếng thăm, khi Người phán: Nếu người ta đòi mạng ngươi, thì tài sản đó dành cho ai?