Ngày 18.09.2018: Chúa mang lại niềm vui

 

Tin mừng theo thánh  Luca: Lc 7, 11-17.

Khi ấy, Chúa Giêsu đến một thành gọi là Naim. Các môn đệ và đám đông dân chúng cùng đi với Người. Khi Người đến gần cửa thành, thì gặp người ta đang khiêng đi chôn người con trai duy nhất của một bà goá kia và có đám đông dân thành đi đưa xác với mẹ nó.

Trông thấy bà, Chúa động lòng thương và bảo bà rằng: “Ðừng khóc nữa”. Ðoạn tiến lại gần, Người chạm đến quan tài và những người khiêng đứng lại. Bấy giờ Người phán: “Hỡi thanh niên, Ta truyền cho ngươi hãy chỗi dậy”. Người chết liền ngồi lên và bắt đầu nói. Rồi Người trao lại cho mẹ nó.

Mọi người đều sợ hãi và ngợi khen Thiên Chúa rằng: “Một tiên tri cao cả đã xuất hiện giữa chúng ta, và Thiên Chúa đã thăm viếng dân Người”. Và việc này đã loan truyền danh tiếng Người trong toàn cõi Giuđêa và khắp vùng lân cận.

CHÚA MANG LẠI NIỀM VUI

Tin mừng hôm nay thuật lại biến cố Chúa Giêsu phục sinh người con trai bà góa thành Nain, để minh chứng Người là Đấng Messia, là Thiên Chúa giàu lòng thương xót. “Trông thấy bà, Chúa động lòng thương.”

Chúa Giêsu động lòng trắc ẩn trước những khổ đau của con người. Khổ đau lớn nhất trên đời là mất đi người thân trong gia đình. Người thân đây lại là người con trai duy nhất của người mẹ góa. Nỗi đau thương mất mát của bà mẹ góa thật quá lớn! Chúa Giêsu cứu sống người con trai để đem lại cho bà niềm vui, niềm hy vọng.

Xin Chúa gia tăng niềm tin và củng cố lòng mến nơi chúng con, giúp chúng con biết yêu thương, nâng đỡ mọi người trong mọi hoàn cảnh.