Ngày 17.07.2018: Hãy vững tin

 

Tin mừng theo thánh Mát thêu: Mt 11, 20-24.

Khi ấy, Chúa Giêsu quở trách các thành đã chứng kiến nhiều phép lạ Người làm mà không chịu sám hối: “Hỡi Corozain, khốn cho ngươi! Hỡi Bethsaiđa, khốn cho ngươi! Vì nếu đã xảy ra tại Tyrô và Siđon các phép lạ diễn ra nơi các ngươi, thì họ đã mặc áo nhặm, rắc tro mà ăn năn hối cải từ lâu rồi. Nên Ta bảo các ngươi: Trong ngày phán xét, Tyrô và Siđon sẽ được xét xử khoan dung hơn các ngươi.

“Còn ngươi, hỡi Capharnaum, chớ thì ngươi nhắc mình lên tận trời sao? Ngươi sẽ phải rơi xuống địa ngục, vì nếu các phép lạ diễn ra giữa ngươi mà xảy ra tại Sôđôma, thì thành ấy đã tồn tại cho đến ngày nay. Vậy Ta bảo thật các ngươi: Trong ngày phán xét, Sôđôma sẽ được xét xử khoan dung hơn ngươi”.

HÃY VỮNG TIN

Lắng nghe bài Tin mừng, con người thời nay có thể đón nhận như thể một thông tin dành để mô tả câu chuyện ở đâu đó chứ không phải dành cho mình, khi mà một loạt những tên gọi dành cho các thành không thấy liên quan gì đến ta.

Những con người gặp gỡ, chứng kiến các phép lạ của Chúa mà không hoán cải thì chịu trừng phạt! Liệu chúng ta có bị trừng phạt không? Có. Nếu mỗi người không khi nghe Lời Chúa và chứng kiến các mẫu gương sống đức tin mà không hoán cải.

Chúng ta được Chúa Giêsu trao ban đủ điều cần thiết để tín thác vào lòng thương xót của Chúa qua Hội thánh nhưng nếu không kiên trì trong đức tin, vững vàng trong thử thách thì sẽ không được khoan dung bằng thành Sôđôma.