Ngày 17.05.2018: Ánh sáng cho trần gian

 

Tin mừng theo thánh Gioan: Ga 17, 20-26

Khi ấy, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời cầu nguyện rằng: “Con không cầu xin cho chúng mà thôi, nhưng còn cho tất cả những kẻ, nhờ lời chúng mà tin vào Con, để mọi người nên một, cũng như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha, để cả chúng cũng nên một trong Ta, để thế gian tin rằng Cha đã sai Con. …

ÁNH SÁNG CHO TRẦN GIAN

Do tuyên truyền, một thời gian khá dài, người ta nghi kỵ với Công giáo Việt Nam. Nhưng nay, chứng kiến đời sống của kẻ tin vào Chúa Kitô, họ đã có cách nhìn khác đi và thiện cảm ngày một tăng lên. Đặc biệt trong những thảm họa xảy ra, những người không cùng niềm tin Kitô đã thấy được sự đoàn kết và đồng lòng của tín hữu Chúa Kitô. Tất cả khơi nguồn từ việc giáo dục đức tin nơi gia đình và giáo xứ. Đó là sức mạnh của lời rao giảng cho người khác biết về Chúa Kitô.