Ngày 15.11.2022: Biến đổi nhờ gặp gỡ Đức Ki-tô

 

Tin Mừng theo thánh Luca: Lc 19, 1-10

Khi ấy, Chúa Giêsu vào Giêricô và đi ngang qua thành, thì kìa, có một người tên là Giakêu, ông thủ lãnh những người thu thuế và là người giàu có. Ông tìm cách để nhìn xem Chúa Giêsu là người thế nào, nhưng không thể được, vì người ta đông quá, mà ông lại thấp bé. Vậy ông chạy lên trước, trèo lên một cây sung để nhìn xem Người, vì Người sắp đi ngang qua đó.

Khi vừa đến nơi, Chúa Giêsu nhìn lên và trông thấy ông ấy, nên Người bảo ông rằng: “Hỡi Giakêu, hãy xuống mau, vì hôm nay Ta phải lưu lại tại nhà ngươi”. Ông vội vàng trụt xuống và vui vẻ đón tiếp Người. Mọi người thấy vậy, liền lẩm bẩm rằng: “Ông này lại đến trọ nhà một người tội lỗi”. Ông Giakêu đứng lên thưa cùng Chúa rằng: “Lạy Ngài, tôi xin bố thí nửa phần của cải tôi cho kẻ khó, và nếu tôi có làm thiệt hại cho ai điều gì, tôi xin đền gấp bốn”.

Chúa Giêsu bảo ông ấy rằng: “Hôm nay nhà này được ơn cứu độ, bởi người này cũng là con cái Abraham. Vì chưng, Con Người đến tìm kiếm và cứu chữa điễu gì đã hư mất”.

Ngày 15.11.2022: Biến đổi nhờ gặp gỡ Đức Ki-tô

BIẾN ĐỔI NHỜ GẶP GỠ ĐỨC KITÔ

Một sự biến đổi mạnh mẽ đã xảy ra trong tâm hồn Giakêu. Khi ông gặp được Đức Giêsu, tài sản vật chất dường như đã nên vô nghĩa. Giakêu bố thí và đền bù tài sản không phải để mua tiếng tốt, nhưng vì ông đã được biến đổi để nhận ra đâu mới là nẻo chính đường ngay.

Đức Giêsu là bậc thầy cứu chữa những kẻ lầm đường lạc lối, Người không bỏ rơi tội nhân nào. Trái lại, những ai đón nhận Người thì chắc chắn họ sẽ được biến đổi. Ước gì mỗi người chúng ta cũng biết đón nhận Đức Giêsu, năng chạy đến với bí tích giao hòa, để được biến đổi và chữa lành, vì chẳng có phàm nhân nào sạch tội trước mặt Thiên Chúa.