Ngày 15.03.2018: Sống chân thật

 

Tin mừng theo thánh Gioan: Ga 5, 31-47

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với dân Dothái rằng: “Nếu chính Ta làm chứng về Mình, thì chứng của Ta sẽ không xác thực. Có một Ðấng khác làm chứng về Ta, và Ta biết chứng Người làm về Ta thì xác thực. Các ngươi đã sai người đi hỏi Gioan, và Gioan đã làm chứng cho sự thật. Phần Ta, Ta không cần chứng của loài người, nhưng Ta nói những điều này để các ngươi được cứu thoát. Gioan là cây đèn cháy sáng. Các ngươi cũng muốn vui hưởng ánh sáng đó một thời gian. Nhưng Ta có một bằng chứng hơn chứng của Gioan: vì công việc Chúa Cha đã giao cho Ta hoàn thành, là chính công việc Ta đang làm. Các việc đó làm chứng về Ta rằng Chúa Cha đã sai Ta.

SỐNG CHÂN THẬT

Tại tòa, chứng bao giờ cũng trọng hơn cung. Nói cách khác, lời nói tuy có sức mạnh thế nào thì hành động hay việc làm mới thực có thế giá. Hành động này không phải chỉ khi có ai đó hiện diện nhưng là một đời sống thống nhất, trước sau như một. Chứng cho sự thật cũng vậy, không gì đáng giá hơn bằng chính sự thật. Do đó, lời chứng về Đức Giêsu không phải là một điều gì đó bên ngoài nhưng là chính Cha và việc làm của Người. Người và Cha là một  – và cả hành động của người cũng thế bởi chính người là Sự Thật như Cha của Người là Sự Thật vĩnh cửu.

Ước gì, các cha mẹ Kitô giáo trẻ tuổi biết ý thức điều này để luôn nhất tâm sống thật theo thầy Giêsu ngõ hầu sẽ có những đứa con sống bình an và hạnh phúc thật sự như Chúa muốn.