Ngày 14.4.2020: Nhận ra tiếng Chúa trong từng biến cố cuộc đời

 

Tin Mừng theo Thánh Gioan: Ga 20:11–18

       Bà Maria đứng ở ngoài, gần bên mộ, mà khóc. Bà vừa khóc vừa cúi xuống nhìn vào trong mộ,  thì thấy hai thiên thần mặc áo trắng ngồi ở nơi đã đặt thi hài của Ðức Giêsu, một vị ở phía đầu, một vị ở phía chân. Thiên thần hỏi bà: “Này bà, sao bà khóc?” Bà thưa: “Người ta đã lấy mất Chúa tôi rồi, và tôi không biết họ để Người ở đâu!”  Nói xong, bà quay lại và thấy Ðức Giêsu đứng đó, nhưng bà không biết là Ðức Giêsu.  Ðức Giêsu nói với bà: “Này bà, sao bà khóc? Bà tìm ai?” Bà Maria tưởng là người làm vườn, liền nói: “Thưa ông, nếu ông đã đem Người đi, thì xin nói cho tôi biết ông để Người ở đâu, tôi sẽ đem Người về”.  Ðức Giêsu gọi bà: “Maria!” Bà quay lại và nói bằng tiếng Hípri: “Ráp-bu-ni!” (nghĩa là ‘lạy Thầy’).  Ðức Giêsu bảo: “Thôi, đừng giữ Thầy lại, vì Thầy chưa lên cùng Chúa Cha. Nhưng hãy đi gặp anh em Thầy và bảo họ: ‘Thầy lên cùng Cha của Thầy, cũng là Cha của anh em, lên cùng Thiên Chúa của Thầy, cũng là Thiên Chúa của anh em'”.  Bà Maria Mác-đa-la đi báo cho các môn đệ: “Tôi đã thấy Chúa”, và bà kể lại những điều Người đã nói với bà.

NHẬN RA TIẾNG CHÚA TRONG TỪNG BIẾN CỐ CUỘC ĐỜI

Tin mừng cho biết hoàn cảnh của cô Maria khi ra mộ Chúa: Cô bị bao trùm bởi nỗi thất vọng. Cô đang trải qua kinh nghiệm mất Chúa, mất cả niềm hy vọng. Maria đại diện cho những người giam mình trong nỗi u buồn của ngày thứ Sáu Tuần Thánh, mà không mở ra và hướng đến ánh bình mình ngày Chúa nhật Phục Sinh. Một khi mắt dán vào mộ thì không thể nhìn thấy Đấng Phục Sinh bên cạnh mình. Cô không nhận ra Đức Giêsu là bởi trước mắt cô, đó không phải là một xác chết như cô đang tìm kiếm. “Người ta đã lấy mất Chúa tôi rồi”.

Chỉ khi nghe tiếng của thầy gọi, cô Maria bừng tỉnh nhận ra và lòng cô vui mừng. Xin cho chúng ta nhận ra tiếng Chúa nói với mình trong từng biến cố cuộc đời, nhờ đó, chúng ta có được niềm vui gặp gỡ Chúa.