Ngày 14.12.2018: Dọn lòng đón nhận Tin Mừng

 

Tin mừng theo thánh Mát thêu: Mt 11, 16-19.

Khi ấy, Đức Giêsu  phán cùng dân chúng rằng: “Ta sẽ ví thế hệ này với ai? Họ giống như bọn trẻ ngồi ngoài chợ, gọi lũ trẻ khác, và nói: “Tụi tôi thổi sáo cho các anh, mào các bạn không múa nhảy; chúng tôi hát bài đưa đám, mà các anh không đấm ngực khóc than!”

“Thật vậy, ông Gioan đến, không ăn không uống, thì thiên hạ bảo: “Ông ta bị quỷ ám!” Con Người đến, cũng ăn cũng uống giống như ai, thì họ nói: “Đây là tay ăn nhậu, bàn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi. Nhưng đức Khôn Ngoan được được chứng minh bằng hành động”.

MỞ LÒNG ĐÓN NHẬN TIN MỪNG

Chúa Giêsu khiển trách những người đương thời với Người đã không nhận ra dấu chỉ thời đại, không nhận ra những biến cố xung quanh. Họ ngoan cố, bóp méo sự kiện theo ý của họ. Vì thế, họ đã không sám hối khi nghe ông Gioan rao giảng, và Chúa Giêsu mời gọi.

Chúng ta tự vấn lương tâm xem chúng ta có nhận ra những điều kỳ diệu Chúa đã và đang thực hiện cho thế giới, cho gia đình và mỗi người chúng ta. Đôi khi vì sợ hoán cải, chúng ta tìm đủ lý do để ngụy biện. Chúng ta khiêm tốn đấm ngực ăn năn, và xin Chúa giúp chúng ta mở lòng đón nhận Tin mừng.