Ngày 14.03.2018: Cộng tác công trình của Chúa

 

Tin mừng theo thánh Gioan: Ga 5, 17-30

 Khi ấy, Chúa Giêsu trả lời dân Dothái rằng: “Cha Ta làm việc liên lỉ, Ta cũng làm việc như vậy”. Bởi thế, người Dothái càng tìm cách giết Người, vì không những Người đã phạm luật nghỉ ngày Sabbat, lại còn gọi Thiên Chúa là Cha mình, coi mình ngang hàng với Thiên Chúa. Vì thế, Chúa Giêsu trả lời họ rằng:

“Quả thật, quả thật, Ta nói cho các ngươi biết: Chúa Con không thể tự mình làm gì nếu không thấy Chúa Cha làm. Ðiều gì Chúa Cha làm, thì Chúa Con cũng làm y như vậy. Vì chưng, Chúa Cha yêu Chúa Con và bày tỏ cho Chúa Con biết mọi việc mình làm, và sẽ còn bày tỏ những việc lớn lao hơn thế nữa, đến nỗi các ngươi sẽ phải thán phục. Bởi vì, cũng như Chúa Cha cho người chết sống lại và làm cho họ sống thế nào, thì Chúa Con cũng vậy, Ngài làm cho ai sống là tuỳ ý Ngài.”

CỘNG TÁC CÔNG TRÌNH CỦA CHÚA

Làm việc không phải là một hình phạt nhưng là một ân phúc. Ân phúc bởi chính con người cộng tác vào việc sáng tạo và coi sóc vạn vật cùng với Thiên Chúa. Do bởi công việc, con người thi thố quyền làm chủ muôn loài.

Ngoài ra, công việc còn là phương tiện để con người tự tỏ bày mình ra cho nhau và đi vào tương quan với nhau, nhất là tương quan sự sống. Tuy nhiên, đây cũng là một thách thức của các đôi vợ chồng trẻ trước một thời kỳ tự động và công nghệ hóa, thời mà công việc đang dần bị tước khỏi tay con người.

Lạy Chúa, xin cho con người biết say mến làm việc và đừng để ai bị tước mất cơ hội làm việc.