Ngày 14.02.2018: Sám hối và tha thứ

 

Tin mừng theo thánh Mát thêu: Mt 6, 1-6. 16-18

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con hãy cẩn thận, đừng phô trương công đức trước mặt người ta để thiên hạ trông thấy, bằng không các con mất công phúc nơi Cha các con là Ðấng ở trên trời. Vậy khi các con bố thí, thì đừng thổi loa báo trước, như bọn giả hình làm ở nơi hội đường và phố xá, để cho người ta ca tụng họ…

“Khi các con ăn chay, thì đừng làm như bọn giả hình thiểu não: họ làm cho mặt mũi ủ dột, để có vẻ ăn chay trước mặt người ta.”

SÁM HỐI VÀ THA THỨ

Khi nhận tro từ tay thừa tác viên Giáo hội bỏ trên đầu mình, Kitô hữu ý thức về chính bản thân mình. Biết mình là ai, từ đâu tới và sẽ đi đâu. Cũng vậy, khi nhận tro trên đầu, đôi bạn cũng ý thức mình là ai và thuộc về đâu khi sống đời hôn nhân. Nhờ đó, đôi bạn biết không ngừng sám hối và tha thứ cho nhau trong tình yêu. Đó là hành trang giúp đôi bạn giữ vững hạnh phúc đời mình bên người bạn đời và con cái dù bản thân đầy bất toàn.

Lạy Chúa, đối với quan niệm con người, mọi thứ, kể cả hôn nhân đều bất toàn và hữu hạn; nhưng xin Chúa hãy biến cái hữu hạn trở nên vĩnh cửu trong tình yêu Chúa. Amen.