Ngày 14.01.2021: Một trái tim biết cảm thông

Tin Mừng theo Thánh Mác cô: Mc 1, 40-45

Khi ấy, có một người bệnh cùi đến van xin Chúa Giêsu và quỳ xuống thưa Người rằng: “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể khiến tôi nên sạch”. Ðộng lòng thương, Chúa Giêsu giơ tay đặt trên người ấy và nói: “Ta muốn, anh hãy khỏi bệnh”. Tức thì bệnh cùi biến mất và người ấy được sạch. Nhưng Người nghiêm nghị bảo anh đi ngay và dặn rằng: “Anh hãy ý tứ đừng nói gì cho ai biết, một hãy đi trình diện cùng trưởng tế và dâng của lễ theo luật Môsê, để minh chứng mình đã được khỏi bệnh”. Nhưng đi khỏi, người ấy liền cao rao và loan truyền tin đó, nên Chúa Giêsu không thể công khai vào thành nào được. Người dừng lại ở ngoài thành, trong những nơi vắng vẻ, và người ta từ khắp nơi tuôn đến cùng Người.

MỘT TRÁI TIM BIẾT CẢM THÔNG

Phong hủi là căn bệnh thường so với thời nay nhưng là căn bệnh nan y với thời Đức Giêsu, hoặc cách đây hơn 100 năm về trước. Ta thử xem một người nhiễm covid 19 ngày nay bị cộng đồng sợ hãi và xa lánh thế nào, thì bệnh phong hủi xưa kia cũng thế đó. Chính vì lẽ đó người mắc bệnh phong hủi thường bị cách ly. Chính họ cũng cảm thấy bị loại trừ. Cách ly tránh lây lan là điều cần thiết, nhưng loại trừ nhau là điều không thể chấp nhận được. Sau cơn đại dịch Corona, nhiều người sống sợ hãi dưới cái nhìn dè bỉu của người khác. Chúa không bao giờ loại trừ chúng ta, dù chúng ta tội lỗi ghê gớm cách mấy, xin Chúa giúp chúng ta đừng bao giờ loại trừ anh em mình, cho dù họ là ai, họ thế nào chăng nữa.