Ngày 14.01.2018: Yêu thương là ở trong Thiên Chúa

 

Tin mừng theo thánh Gioan: Ga 1, 35-42

Khi ấy, Gioan đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông nhìn theo Chúa Giêsu đang đi mà nói: “Ðây là Chiên Thiên Chúa”. Hai môn đệ nghe ông nói, liền đi theo Chúa Giêsu. Chúa Giêsu ngoảnh mặt lại, thấy họ đi theo Mình, thì nói với họ: “Các ngươi tìm gì?” Họ thưa với Người: “Rabbi, nghĩa là: thưa Thầy, Thầy ở đâu?” Người đáp: “Hãy đến mà xem”. Họ đã đến và xem chỗ Người ở, và ở lại với Người ngày hôm ấy, lúc đó độ chừng giờ thứ mười.

YÊU THƯƠNG LÀ Ở TRONG THIÊN CHÚA

Khi tiến tới hôn nhân, đôi bạn trẻ quyết định ở với nhau. Ở với nhau không chỉ có nghĩa là sống chung nhưng là muốn và đi sâu vào cuộc đời nhau trong chính tương quan của tình yêu. Đó là hành trình ở lại trong sự thông hiểu lẫn nhau. Sự ở lại này cần được khơi nguồn từ việc ở lại với Chúa, nguồn mạch và sức mạnh tình yêu của các gia đình. Chính những giờ kinh tối hay những giờ sinh hoạt tâm linh chung trong gia đình là cơ hội để nhắc nhớ nhau rằng: việc ở lại trong nhau của các thành viên trong gia đình với tình yêu vô vị lợi là dấu chỉ cho việc chúng ta ở lại trong Thiên Chúa và Thiên Chúa ở lại trong gia đình chúng ta.