Ngày 13.12.2017: Gánh nhẹ nhàng

 

Tin Mừng theo thánh Mát-thêu 11, 28 – 30

Khi ấy, Đức Giê-su  phán rằng: Hãy đến với Ta tất cả, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi.

Hãy mang lấy ách của Ta và hãy học cùng Ta, vì Ta dịu hiền và khiêm nhượng trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an. Vì ách của Ta thì êm ái và gánh của Ta thì nhẹ nhàng.

GÁNH NHẸ NHÀNG

Gánh nào là gánh chẳng nặng. Nhưng không, chỉ người yêu nhau mới hiểu gánh nặng hóa nhẹ, gánh nhẹ hóa không. Mọi sự trở nên nhẹ nhàng không phải vì nó nhẹ nhưng vì nó là công việc của tình yêu. Trách nhiệm đấy nhưng không phải trách nhiệm nhưng là tự nguyện trong tình yêu. Gánh nặng trở thành gánh nhẹ và niềm vui. Niềm vui thư thái nội tâm. Vì thế, đến với Chúa Giêsu, Đấng là Tình Yêu – Thiên Chúa làm người – mọi sự đều trở nên nhẹ nhàng. Dẫu rằng những khó khăn đó chẳng qua đi nhưng có Chúa kề vai và gánh cùng, gánh nào là gánh chẳng nhẹ khi có Tình Yêu!