Ngay 13.10.2018: Những người được Thiên Chúa chúc phúc

 

Tin mừng theo thánh Luca: Lc 11, 27-28.

Khi ấy, Chúa Giêsu đang giảng cho dân chúng, thì từ giữa đám dân chúng, có một phụ nữ cất tiếng nói rằng: “Phúc cho dạ đã cưu mang Thầy và vú đã cho Thầy bú!” Nhưng Người phán rằng: “Những ai nghe và giữ lời Thiên Chúa thì có phúc hơn”.

 

NHỮNG NGƯỜI ĐƯỢC THIÊN CHÚA CHÚC PHÚC

Những ai nghe và giữ lời Thiên Chúa thì có phúc hơn“. Quả thật, thử hỏi còn ai nghe và giữ lời Thiên Chúa bằng Đức Maria? Chính Đức Maria là gương mẫu tuyệt vời nhất, cao trọng nhất mà chính Thiên Chúa đã ban cho Mẹ rất nhiều tước hiệu cao sang trên trời cũng như dưới đất, vì đã lắng nghe, tuân giữ lời Chúa một cách trọn hảo nhất. Do đó, “Phúc cho dạ đã cưu mang Thầy và vú đã cho Thầy bú!” cũng chính là một lời chúc phúc thêm nữa cho Mẹ.

Qua bài Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đặc biệt mời gọi tất cả chúng ta hãy lắng nghe và thi hành lời Thiên Chúa, vì chính lời ấy có sức sáng tạo cuộc đời chúng ta, chính lời ấy mới đem niềm vui và ơn cứu độ cho chúng ta. Bên cạnh đó, Lời Chúa cũng nhắc nhở chúng ta noi gương Mẹ Maria về việc lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa. Mẹ đã được nên cao trọng dưới đất cũng như trên trời là nhờ việc sống lời Chúa mà thôi.

Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết noi gương Mẹ mà ngày đêm biết lắng nghe, suy niệm và sống lời Chúa. Amen.