Ngày 13.09.2018: Yêu cả kẻ thù

 

Tin mừng theo thánh  Luca: Lc 6, 27-38.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy bảo các con đang nghe Thầy đây: Các con hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn cho những kẻ ghét mình, hãy chúc phúc cho những kẻ nguyền rủa mình, hãy cầu nguyện cho những kẻ vu khống mình. Ai vả con má bên này, thì đưa cả má bên kia; ai lột áo ngoài của con, thì con cũng đừng cản nó lấy áo trong. Ai xin, thì con hãy cho, và ai lấy gì của con, thì đừng đòi lại.

Các con muốn người ta làm điều gì cho các con, thì hãy làm cho người ta như vậy.

YÊU CẢ KẺ THÙ

Tin mừng hôm nay mời gọi con người sống yêu thương nhau, một tình yêu không bị đóng khung trong gia đình, họ hàng, bạn hữu thân thuộc nhưng mở rộng ra tới hết mọi người, kể cả những người làm hại ta, những kẻ thù của ta.

Chúa Giêsu đã trở nên một mẫu gương sống động về việc thực thi khuôn mẫu tình yêu này. Dẫu cho bị người Dothái chống đối, sỉ nhục và giết chết, ấy vậy mà ngay trong những giây phút đau đớn nhất trên thập giá, Người vẫn xin Chúa Cha tha thứ cho họ.

Là những người con của Chúa, chúng ta được mời gọi để trở nên nhân từ như Cha chúng ta ở trên trời bằng việc bước theo Chúa Giêsu trên con đường yêu thương và tha thứ.

Xin Chúa ban ơn can đảm giúp chúng ta sẵn sàng đi vào và sống tận căn của Lề Luật, đó là yêu kẻ thù và làm ơn cho những người ghét chúng ta. Xin cũng cho chúng ta hiểu rằng, đây là điều kiện cần để được Thiên Chúa thứ tha. Amen.