Ngày 12.12.2018: Luật Chúa thăng tiến ta

 

Tin mừng theo thánh Mát thêu: Mt 11:28-30.

Khi ấy, Đức Giêsu  phán rằng: Hãy đến với Ta tất cả, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi.

Hãy mang lấy ách của Ta và hãy học cùng Ta, vì Ta dịu hiền và khiêm nhượng trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an. Vì ách của Ta thì êm ái và gánh của Ta thì nhẹ nhàng.

LUẬT CHÚA THĂNG TIẾN TA

Chúa Giêsu mời gọi những người khó nhọc đến cùng Người để được Người nâng đỡ bổ sức, tức là để Người giải thoát khỏi gánh nặng. Thật vậy, Người đã đến trần gian để đem lại hạnh phúc đích thực cho con người; đã chịu chết và sống lại để “cho đoàn chiên được sống và sống dồi dào.”

Trong cuộc sống, đôi lúc chúng ta cảm thấy nhọc nhằn vì phải giữ luật này luật kia. Tin tưởng vào Chúa, chúng ta chạy đến với Người, để nhận lãnh sức mạnh Thánh Thần. Lúc đó, chúng ta cảm nghiệm được sự êm ái và nhẹ nhàng của luật Chúa, luật làm cho chúng ta nên hoàn hảo và đem lại cho chúng ta bình an.