Ngày 12.11.2022: Phải cầu nguyện luôn

Tin Mừng theo thánh Luca: Lc 18, 1-8

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ một dụ ngôn, dạy các ông phải cầu nguyện luôn, đừng ngã lòng mà rằng:

“Trong thành kia, có một vị thẩm phán không kính sợ Thiên Chúa, cũng không kiêng nể người ta. Trong thành đó lại có một bà goá đến thưa ông ấy rằng: “Xin ông minh oan cho tôi khỏi tay kẻ thù”. Trong một thời gian lâu dài, ông không chịu, nhưng sau đó ông nghĩ rằng: “Mặc dầu ta không kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng kính nể người ta, nhưng vì bà goá này cứ quấy rầy ta mãi, nên ta sẽ xử cho bà ấy, kẻo bà ấy đến mãi làm ta nhức óc”.

Rồi Chúa phán: “Các con hãy nghe lời vị thẩm phán bất lương nói đó. Vậy Thiên Chúa lại không minh xử cho những kẻ Người tuyển chọn hằng kêu cứu với Người đêm ngày, mà khoan giãn với họ mãi sao? Thầy bảo các con, Chúa sẽ kíp giải oan cho họ. Nhưng khi Con Người đến, liệu sẽ còn gặp được lòng tin trên mặt đất nữa chăng?”

Ngày 12.11.2022: Phải cầu nguyện luôn

PHẢI CẦU NGUYỆN LUÔN

Mượn hình ảnh thẩm phán bất lương để nói về Thiên Chúa xem ra có vẻ không cân xứng. Tuy nhiên, điều Đức Giêsu muốn nhấn mạnh đó là: đến kẻ bất lương còn nghe lời kêu cầu của người đàn bà thì huống hồ chi Thiên Chúa, Đấng của mọi sự tốt lành, lại không đón nhận lời cầu nguyện của con cái Người?

Cầu nguyện là chìa khóa mở ra tương quan giữa con người với Thiên Chúa, để chúng ta đón nhận ân sủng và nài xin Người ngự vào cuộc đời chúng ta. Có nhiều cách để cầu nguyện: dự Thánh lễ, đọc kinh, lãnh các phép Bí tích,… đặc biệt là những lời nguyện ngắn đơn sơ hằng ngày. Ước gì chúng ta luôn biết kết hiệp với Chúa qua những lời cầu nguyện liên lỉ.