Ngày 12.04.2018: Ơn cứu độ

 

Tin mừng theo thánh Gioan: Ga 3, 31-36

Khi ấy, ông Gioan nói để làm chứng về Chúa Giêsu rằng: “Ðấng từ trên cao mà đến thì vượt trên hết mọi người. Kẻ bởi đất mà ra, thì thuộc về đất và nói những sự thuộc về đất. Ðấng từ trời mà đến thì vượt trên hết mọi người. Ðiều gì Người thấy và nghe, thì Người làm chứng về điều đó. Nhưng lời chứng của Người không ai chấp nhận. Ai chấp nhận lời chứng của Người, thì quả quyết Thiên Chúa là Ðấng chân thật. Ðấng được Thiên Chúa sai đến thì nói lời của Thiên Chúa, vì được Chúa ban cho thần linh khôn lường. Cha yêu mến Con, nên đã ban mọi sự trong tay Con. Ai tin vào Con thì có sự sống đời đời. Còn ai không tin vào Con, thì sẽ không được thấy sự sống, nhưng cơn thịnh nộ của Thiên Chúa đè nặng trên người ấy”.

ƠN CỨU ĐỘ

Ơn cứu độ của Kitô giáo chính là Thiên Chúa – Đấng thông ban chính mình – sự sống cho con người. Ơn cứu độ ấy cũng chính là Đức Giêsu – vì Người là Chúa – cứu Chúa của chúng ta. Bởi vậy, cha mẹ Kitô giáo, nhất là những người chuẩn bị sinh con hãy liệu sao để mình có sự hiểu biết và sống đức tin cách tốt nhất, ngõ hầu chính họ sẽ dẫn con cái mình qua cánh cửa đức tin – bí tích thánh tẩy. Từ đây, họ nuôi dưỡng và trở thành hướng dẫn viên giúp con cái mình gặp gỡ Đức Giêsu, đức tin và nguồn ơn cứu độ của mọi loài thọ sinh.