Ngày 12.01.2018: Sống đức tin cùng cộng đoàn

 

Tin mừng theo thánh Mac-cô: Mc 2, 1-12

Chúa Giêsu lại trở về Capharnaum; nghe tin Người đang ở trong nhà, nhiều người tuôn đến đông đảo, đến nỗi ngoài cửa cũng không còn chỗ đứng, và Người giảng dạy họ. Người ta mang đến cho Người một kẻ bất toại do bốn người khiêng. Vì dân chúng quá đông, không thể khiêng đến gần Người được, nên họ dỡ mái nhà trên chỗ Người ngồi một lỗ to, rồi thòng chiếc chõng với người bất toại xuống. Thấy lòng tin của họ, Chúa Giêsu nói với người bất toại rằng: “Hỡi con, tội lỗi con được tha”. Lúc ấy, có một ít luật sĩ ngồi đó, họ thầm nghĩ rằng: “Sao ông này lại nói thế? Ông nói phạm thượng. Ai có quyền tha tội, nếu không phải là một mình Thiên Chúa”. Chúa Giêsu biết tâm trí họ nghĩ như vậy, liền nói với họ: “Tại sao các ông nghĩ như thế? Nói với người bất toại này: “Tội lỗi con được tha” hay nói: “Hãy chỗi dậy vác chõng mà đi”, đàng nào dễ hơn? Nhưng để các ông biết Con Người có quyền tha tội dưới đất”. …

SỐNG ĐỨC TIN CÙNG CỘNG ĐOÀN

Trong đời sống hôn nhân, đặc biệt các gia đình trẻ làm phép chuẩn, sống đức tin quả là một thử thách. Khó khăn còn chồng chất hơn khi họ sống tách xa cộng đoàn. Chính khi đó, cộng đoàn cần tìm cách tiếp cận và nâng đỡ như bốn người khiêng anh bất toại trong Tin mừng hôm nay. Cộng đoàn làm sao phải trở thành cầu nối giữa Chúa và những người sống xa cách Chúa.

Xin cho chúng ta mỗi khi tới đầu cũng tìm tới cộng đoàn để được nâng đỡ đức tin.