Ngày 11.12.2018: Tôn trọng mọi người

 

Tin mừng theo thánh Mát thêu: Mt 18, 12-14.

Khi ấy Đức Giêsu  phán cùng các môn đệ rằng: “Các con nghĩ sao? Nếu ai có một trăm con chiên mà lạc mất một con, thì người đó lại không bỏ chín mươi chín con trên núi, để đi tìm con chiên lạc sao? Nếu người đó tìm được, thì quả thật, Thầy bảo các con, người đó sẽ vui mừng vì con chiên đó hơn chín mươi chín con chiên không thất lạc. Cũng vậy, Cha các con ở trên trời không muốn để một trong những kẻ bé nhỏ này phải hư đi”.

TÔN TRỌNG MỌI NGƯỜI

Dù chỉ một con chiên đi lạc, mục tử đã lặn lội đi tìm, vì đối với ông, con chiên đó rất quý giá. Tựa như thế, mỗi người đều quý giá trước mặt Thiên Chúa, dù là kẻ lầm lạc, sa ngã. Thiên Chúa luôn yêu thương và cứu độ từng người.

Đôi khi chúng ta là con chiên lạc, chúng ta hãy để cho Thiên Chúa và anh chị em trong cộng đoàn dẫn chúng ta về. Dù bất toàn, tội lỗi, nhưng chúng ta đầy lòng hy vọng, vì biết rằng Thiên Chúa luôn yêu thương chúng ta. Đôi khi trong cộng đoàn, có những anh chị em lầm đường lạc lối, chúng ta không loại trừ họ, nhưng tìm cách đưa họ trở lại với nẻo chính đường ngay.

Xin Chúa cho chúng ta biết tôn trọng hết mọi anh chị em, vì mỗi người đều là hình ảnh Thiên Chúa, là con cái được Người quý trọng và yêu thương. Amen.