Ngày 11.12.2017: Chúa đến

 

Tin Mừng theo thánh Lu-ca (5, 17-26)

Ngày ấy, Đức Giê-su  đang ngồi giảng, có cả những người biệt phái và tiến sĩ luật từ các làng mạc xứ Galilêa, xứ Giuđêa và Giêrusalem đến nghe Người, và Người dùng quyền lực của Thiên Chúa chữa nhiều người. Người ta khiêng một người bất toại đến, họ tìm cách vào nhà để đặt người bất toại trước mặt Người. Nhưng không tìm được lối vào, vì dân chúng quá đông, họ liền trèo lên sân thượng và thả người bất toại xuống giữa cử toạ trước mặt Đức Giêsu . Thấy lòng tin của họ, Người nói: “Hỡi người kia, tội ngươi đã được tha! Người nói với người bất toại rằng: “Ta bảo ngươi, hãy chỗi dậy vác giường về nhà”.

Tức thì anh ta chỗi dậy vác giường đi về nhà và ca tụng Thiên Chúa. Ai nấy đều sợ hãi và ngợi khen Thiên Chúa; họ kinh sợ và nói: “Hôm nay chúng ta đã thấy những việc lạ lùng”.

CHÚA ĐẾN

Việc lạ lùng đối với người Do Thái hôm nay lại là việc bình thường với chúng ta. Bình thường vì chúng ta đã được biết Thiên Chúa từ bi nhân hậu, chậm giận và giàu tình thương. Chúng ta đang háo hức sống trong tâm trạng của dân Do thái mừng ngày Người đến và cũng là chính chúng ta háo hức đón Người đến với đời ta. Việc Người đến không phải chờ tới ngày tận thế nhưng là ngay bây giờ và lúc này. Điều đó có thể lạ lùng với người khác, nhưng, tự nó, phải là việc bình thường với mỗi chúng ta.