Ngày 10.9.2021: Con mắt đức tin

 

Tin mừng theo Thánh Luca: Lc 6, 39-42

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này: “Người mù có thể dẫn người mù được chăng? Cả hai lại không sa xuống hố ư? Môn đệ không trọng hơn Thầy; nếu môn đệ được giống như Thầy, thì kể là hoàn hảo rồi.

“Sao ngươi nhìn cái rác trong mắt anh em, còn cái đà trong chính mắt ngươi thì lại không thấy? Sao ngươi có thể nói với người anh em: “Này anh, hãy để tôi lấy cái rác trong con mắt anh”, trong khi chính ngươi không nhìn thấy cái đà trong mắt ngươi. Hỡi kẻ giả hình, hãy lấy cái đà ra khỏi mắt mình trước đã, rồi bấy giờ ngươi sẽ trông rõ để lấy cái rác khỏi mắt anh em ngươi”.

Ngày 10.9.2021: Con mắt đức tin

CON MẮT ĐỨC TIN

Lời Chúa nói đến trách nhiệm dẫn dắt cộng đoàn của các môn đệ.Vai trò này tiềm ẩn ngay trong dụ ngôn mù dắt mù. Ở đây, Đức Giêsu không nhằm nói đến cái mù thể lý cho bằng hướng đến mù lòa đức tin. Hình ảnh người mù dắt người mù để rồi cả hai cùng sa xuống hố thế nào, thì đó cũng là kết quả của việc mù tối đức tin nhưng lại nắm giữ vai trò dẫn dắt người khác.

Căn tính Kitô hữu không cho phép chúng ta mù lòa về đức tin, nhưng mắt đức tin phải sáng. Dĩ nhiên, để được chiếu sáng đòi hỏi con người biết cậy dựa vào quyền năng Thiên Chúa. Đây là lý do vì sao trong các phép lạ chữa lành, Đức Giêsu đòi hỏi lòng tin nơi những người xin.