Ngày 10.12.2018: Không ngừng tạ ơn Chúa

 

Tin mừng theo thánh Luca: Lc 5, 17-26

Ngày ấy, Đức Giêsu  đang ngồi giảng, có cả những người Biệt phái và tiến sĩ luật từ các làng mạc xứ Galilêa, xứ Giuđêa và Giêrusalem đến nghe Người, và Người dùng quyền lực của Thiên Chúa chữa nhiều người.

Người ta khiêng một người bất toại đến, họ tìm cách vào nhà để đặt người bất toại trước mặt Người. Nhưng không tìm được lối vào, vì dân chúng quá đông, họ liền trèo lên sân thượng và thả người bất toại xuống giữa cử toạ trước mặt Đức Giêsu. Thấy lòng tin của họ, Người nói: “Hỡi người kia, tội ngươi đã được tha! Người nói với người bất toại rằng: “Ta bảo ngươi, hãy chỗi dậy vác giường về nhà”.

Tức thì anh ta chỗi dậy vác giường đi về nhà và ca tụng Thiên Chúa. Ai nấy đều sợ hãi và ngợi khen Thiên Chúa; họ kinh sợ và nói: “Hôm nay chúng ta đã thấy những việc lạ lùng”.

KHÔNG NGỪNG TẠ ƠN CHÚA

Người bại liệt và thân nhân của anh có một lòng tin mạnh mẽ. Lòng tin của họ đã được Chúa ân thưởng. Người không những chữa lành bệnh tật thể lý, nhưng còn chữa lành tâm hồn anh, khi Người tha tội cho anh.

Với lòng tin, chúng ta đến với Chúa Giêsu, xin Người chữa lành tâm hồn bệnh tật, tội lỗi của chúng ta, đồng thời giúp chúng ta nhận ra việc kỳ diệu Chúa đã làm, để không ngừng ngợi khen, cảm tạ Chúa.