Ngày 10.05.2018: Con đường tình yêu sự sống

 

Tin mừng theo thánh Gioan: Ga 16, 16-20

Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Một ít nữa các con sẽ không thấy Thầy, rồi lại một ít nữa các con sẽ thấy Thầy, vì Thầy về cùng Cha”.

Bấy giờ trong các môn đệ có mấy người hỏi nhau: “Ðiều Người nói với chúng ta: “Một ít nữa các con sẽ không thấy Thầy, rồi lại một ít nữa các con sẽ thấy Thầy”, và “Vì Thầy về cùng Cha”, như thế có ý nghĩa gì?” Họ nói: “Lời Người nói ‘Một ít nữa’ có ý nghĩa gì? Chúng ta không biết Người muốn nói gì?”

Chúa Giêsu nhận thấy họ muốn hỏi Người, nên Người bảo họ: “Các con hỏi nhau vì Thầy đã nói: Một ít nữa các con sẽ không thấy Thầy, rồi lại một ít nữa các con sẽ thấy Thầy. Thật, Thầy bảo thật với các con: các con sẽ than van khóc lóc, còn thế gian sẽ vui mừng. Các con sẽ buồn sầu; nhưng nỗi buồn của các con sẽ trở thành niềm vui”.

CON ĐƯỜNG TÌNH YÊU SỰ SỐNG

Xét như một phần của thế giới, gia đình Kitô dường như lẻ loi cô độc trên hành trình ngược lại với trào lưu thế tục của cõi nhân gian. Trào lưu thế tục cứ ngày ngày ngấm vào đẩy các gia đình nói chung và gia đình Kitô giáo nói riêng đến những chuyện buồn lòng. Đối với kẻ chưa tin, nỗi buồn trở nên vô vọng hoặc chạy theo để lãnh lấy đau thương. Với những ai tin, đôi lúc, ta cảm thấy dường như Chúa đã bỏ rơi các gia đình trong chiến cuộc này. Nhưng không, đức tin cho ta thấy con đường. Đó là con đường tình yêu và sự sống với hơi thở của Thánh Thần. Đó là niềm vui của các gia đình.